Yxmannen 1930, finns på Blockhusudden, Djurgården i Stockholm