VENUS MILO, 1965 finns att se ute på Blockhusudden, Djurgården i Stockholm