En serie väggmålningar ute i Husby, en norrförort till Stockholm.