Denna figur finns vid Hökarängsplan i Stockholms södra förort.
Jag ser en kyrka!? Vet inte vem som har skapat denna skulptur.